Yayıncı : Çağrı Yayınları
Fiyat: 25.00 TL   Liste Fiyatı : 25.00 TL
Ürün Satışta.
Barkod-ISBN : 9789754541090
Yayın Tarihi : 2005-00-00
Yayın Dili : Türkçe
Orjinal Adı : Mecmü'a-i Latife ve Dili; Giriş - İnceleme - Metin - Sözlük - Tıpkıbasım
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 216
Kapak : Karton
Kağıt : 2.Hamur
Boyut : 165 X 235
Basım Yeri : istanbul
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
Mecmu a-i Latife ve Dili, Ali bin Ahmed bin Emir Ali tarafından Memluk Sultanı Melikü l-Eşref Ebü n-Nasr Kâ id Bay'ın özel kütüphanesi için hazırlanmıştır.
On beşinci yüzyılda Mısır'da Anadolu şairlerinin eserlerini izleyen bir çevrenin bulunduğunu ve Mısır Memluklerinin kullandıkları Türkçe imlâ düzenini aksettirmesi bakımından MECMU A-İ LATİFE, önemli bir kaynaktır.
Mecmû a, Kâ id Bay'ı öven bir dörtlükle başlıyor. Bundan sonra sırasıyla Kaygusuz Abdal'ın Gevher-nâmesi, Âşık Paşa'nın Elif-nâmesi, Gülşehrî nin Leylâ vü Mecnun mesnevisi, Yunus Emre'nin bir manzumesi ve 33-40; 44-86, varaklar arasında Arapça kaside ve gazeller yer alıyor.
Yeni şekliyle dört bölümden meydana gelen Mecm a nın I. Bölümünde eserin imlası ve ses özellikleri incelenerek bugünkü yazı dili ile karşılaştırılmıştır. II. Bölümde nüsha farklılıkları incelenerek aslına uygun çevrim yazılı bir tenkitli metin ortaya çıkarılmıştır. III. Bölümde Eserin sözlüğü hazırlanmış, IV. Bölümde yayıma esas alınan Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi yazma nüshanın tıpkıbasımı verilmiştir

Okuyucu Yorumları